Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Novosti

POZIV na dostavljanje informacija u svrhu prikupljanja podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša FBiH

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

O B J A V LJ U J E

POZIV

na dostavljanje informacija u svrhu prikupljanje podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

 

1.        PREDMET I CILJ POZIVA

 

Predmet ovog  Poziva je formiranje baze podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Formiranje baze podataka je osnov za identifikaciju potreba (programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša), te eventualno apliciranje za korištenje sredstava iz međunarodnih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša FBiH, o čemu će nosioci odabranih projekata biti blagovremeno upoznati i uključeni u pripremu aplikacije.


2.  TRAJANJE POZIVA

 

Poziv je otvoren danom objave na web stranici Fonda (13.3.2014. godine) i trajat će do daljnjeg.


3.  KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Ovaj Poziv namijenjen pravnim osobama koje ulažu sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša tj. organima i tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, subjektima koji su registrovani kod nadležnog suda i subjektima registrovanim kod nadležnog organa uprave.


4.  DOKUMENTACIJA UZ POZIV

 

  Dokumentacija ovog Poziva sastoji se od:

 

Elektronski popunjen Upitnik potrebno je dostaviti na e-mail: aida@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba, te poštom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,

Hamdije Čemerlića 39a,

71 000 Sarajevo, uz naznaku: „Upitnik za prikupljanje podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova

 


Sva eventualna pojašnjenja po pitanju ovog Poziva mogu se dobiti putem: 

e-maila: aida@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba, te na telefon: 033/ 723 687 i 033/ 723 680.

Kontakt osoba: Aida Kapetanović, Rukovodilac Sektora za EU fondove.