Obrasci izvještaja

Obrazac privremene/konačne situacije o realizaciji projekta
 • Word icon Obrazac privremene/konačne situacije o realizaciji projekta
 • Obrazac privremene/konačne situacije o realizaciji projekta
Izjava o obaveznom pridržavanju Smjernica za korisnike sredstava o informiranju i vidljivosti projekta
 • Word icon Izjava o obaveznom pridržavanju Smjernica za korisnike sredstava o informiranju i vidljivosti projekta
 • Izjava o obaveznom pridržavanju Smjernica za korisnike sredstava o informiranju i vidljivosti projekta
Izjava o završetku projekta
 • Word icon Izjava o završetku projekta
 • Izjava o završetku projekta
Mjesečni izvještaj o realizaciji projekta
 • Word icon Mjesečni izvještaj o realizaciji projekta
 • Mjesečni izvještaj o realizaciji projekta
Završni izvještaj o realizaciji projekta
 • Word icon Završni izvještaj o realizaciji projekta
 • Završni izvještaj o realizaciji projekta
Godišnji izvještaj o efektima realizovanog ugovora
 • Word icon Godišnji izvještaj o efektima realizovanog ugovora
 • Godišnji izvještaj o efektima realizovanog ugovora
Obrazac mjenične izjave
 • Word icon Obrazac mjenične izjave
 • Obrazac mjenične izjave
 Uputstvo za popunjavanje tabela Finansijskog plana praćenja realizacije projekata
Izjava o angažmanu vlastitog osoblja
 • Word icon Izjava o angažmanu vlastitog osoblja
 • Izjava o angažmanu vlastitog osoblja
Ažurirani dinamički plan
 • Word icon Ažurirani dinamički plan
Ažurirani finansijski plan
 • Word icon Ažurirani finansijski plan