OBAVJEŠTENJE aplikantima o preuzimanju dokumentacije