Upravni odbor usvojio Izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH