Odluke Upravnog odbora o prihvatanju i odbijanju prigovora