ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – za nabavku osiguranja imovne i radniak Fonda od 08.10.2018. godine